“Değişim olmadan gelişmek imkansızdır. Zihnini değiştiremeyenler hiçbir şeyi değiştiremezler.”
Bernard Shaw

Dijital tanıtım, arz ve talep arasındaki iletişimin, çağın şartlarına uygun teknolojik düzenlemelerle gerçekleştirilmesidir. Dijital bir tanıtım, markanızın, ürününüzün, eserinizin veya gayrimenkullerinizin hikâyesini anlatmanıza yardımcı olabilir. Geleneksel reklamcılığın aksine, dijital tanıtım daha evrensel ve esnektir, hikâyenizi alıcılarınızın sık sık kullandığı kanallarda metin, resim, video ve daha fazlasıyla anlatmanıza olanak tanır. Dijital dönüşüm, 1994 yılında ilk tıklanabilir reklamın internete girmesinden bu yana önemli ölçüde gelişti. Bugün, hitap ettiğiniz kitlenin, içerikten rahatsız olduğu görüntüler yaratmak yerine, tanıtılmasını istediğiniz “değer”leri dijital tasarım ve tanıtım yoluyla daha hızlı ve etkili bir biçimde görünür kılabilirsiniz. Dijital tanıtım, her yerde. Hitap ettiğiniz kitlenin ziyaret ettiği web sitelerinde, cep telefonunda, sosyal medya kanallarında ve akıllı saatler, sizin için bir fırsat olabilir. Reklam, çok kişisel kanallar da dahil olmak üzere pek çok kanalda çoğaldığı için, yararlı ve ilgi çekici içerik sağlama konusunda her zamankinden daha bilinçli olmanız gerekir. Neyse ki, davranışsal hedefleme teknolojileri ve pazarlama otomasyonu gibi yenilikler sayesinde bu süreci takip etmek mümkündür. Dijital tasarım, marka hikâyelerini geniş ölçekte ve bağlam içinde anlatmak için güçlü fırsatlar yaratır. Böylece, çeşitli cihaz ve kanallardaki reklamlar aracılığıyla gerçek zamanlı ve giderek daha kişisel bir şekilde daha geniş kitlelere ulaşabilir.